بررسی نظریه ها و الگوهای استرس

بررسی نظریه ها و الگوهای استرس

هدف از این پایان نامه بررسی نظریه ها و الگوهای استرس می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 65
حجم 212 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

اصطلاح استرس از زبان انگليسي گرفته شده و معادل دقيق آن در فارسي كلمة ” فشار ” است، البته معناي وسيع و طيف گستردة آن را نمي رساند (شاملو، 1363). اين اصطلاح تقريباً از قرن پانزدهم در زبان انگليسي مورد استفاده قرار گرفت. در اين زبان كلمة استرس به معناي فشار يا كشش فيزيكي به كار مي رفت. تا قرن هفدهم كاربرد آن در حوزه هاي مهندسي معماري تعميم يافت و از آن پس اين كلمه در مفهوم سختي و فلاكت در مورد انسان نيز مورد استفاده قرار گرفت.

 

 

 

 

به عبارت ديگر، فشار وارد بر فرد جانشين فشار وارد بر شيء شده بود. در اوايل قرن بيستم بعضي از پژوهش گران استرس را در ارتباط با اختلالات روان تني مطرح كردند. سپس در سال 1930 سليه تمايز بين علت اختلالات بدني و آثار آن را مطرح كرد. او علل يا محرك هاي خارجي را عامل استرس و حالت عدم تعادل بدن را استرس ناميد (شفر ، 1982).

 

 

 

 

 

با وجود تحقيقات وسيعي كه در زمينة استرس انجام شده و استفادة گسترده اي كه از اين مفهوم مي شود، هنوز هم استرس به طور دقيق تعريف نشده است. برخي از افراد وقتي درمورد استرس صحبت مي كنند، در واقع به يك محرك محيطي اشاره مي كنند. بعضي آن را پاسخي به محرك محيطي مي بينند و عده اي آن را در تعامل بين محرك محيطي و پاسخ جست وجو مي كنند. نظريه پردازان و پژوهشگران مختلف نيز هر كدام استرس را از زاويه متفاوتي تحليل كرده اند. در اينجا به بررسي برخي از اين نظريه ها مي پردازيم.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
2 1  مقدمه    17
2 2  مفاهیم بنیادی    17
2 2 1  استرس    17
2 2 2  تأثیرهای استرس    19
2 2 3 کارکردهای فیزیولوژیک استرس    21
2 2 4 چرخه استرس    26
2 2 5  عوامل موثر در بروز استرس    26
2 2 6  منابع استرس    28
2 2 6 1  استرس هاي ناشي از شغل    29
2 2 6 2  استرس هاي ناشي از مسائل اجتماعي    30
2 2 6 3  استرس هاي ناشي از شرايط خانوادگي    31
2 2 6 4  مهاجرت    31
2 2 6 5  استرس ناشی از شرکت در فعالیت های ورزشی    32
2 2 7 علائم استرس    33
2 2 7 1 علائم جسماني    33
2 2 7 2 علائم رواني و رفتاري    34
2 2 8  سير تاريخي استرس    35
2 2 9 نظريه ها و الگوهاي استرس    37
2 2 9 1  نظريه ی روان تحليل گري    37
2 2 9 2  نظريه ی ضعف جسماني    38
2 2 9 3  نظريه ی تكوين و تعادل خودكار    39
2 2 9 4  نظريه ی پردازش اطلاعات    39
2 2 10  الگوهای استرس    40
2 2 10 1  الگوي فرهنگي اجتماعي    40
2 2 10 2  الگوي روان تني    41
2 2 10 3  الگوي واكنش حفاظتي    42
2 2 10 4  الگوي پاسخ فيزيولوژيكي    43
2 2 10 5  الگوي بيوشيمي    43
2 2 10 6  الگوي دوهرنوند    45
2 2 10 7  الگوي متغيرهاي روان شناختي و اختلال هاي جسماني    46
2 3  پژوهش های پيشين    
فهرست منابع و ماخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از download

خرید فایل word بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از download

دریافت فایل pdf بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از download

دانلود پروژه بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از download

خرید پروژه بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از download

دانلود فایل بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از download

دریافت نمونه سوال بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از download

دانلود پروژه بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از download

خرید پروژه بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از download

دانلود مقاله بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از download

دریافت مقاله بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از download

خرید فایل بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از download

دانلود تحقیق بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از download

خرید مقاله بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از download

دانلود فایل pdf بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از download

دانلود مقاله بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از www

خرید پروژه بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از www

دانلود فایل بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از www

دریافت فایل word بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از www

خرید نمونه سوال بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از www

دانلود فایل بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از www

دریافت فایل word بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از www

دانلود فایل word بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از www

خرید فایل بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از www

دانلود تحقیق بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از www

دریافت فایل pdf بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از www

دانلود پروژه بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از www

خرید کارآموزی بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از www

دانلود فایل pdf بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از www

دانلود کارآموزی بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از www

دانلود مقاله بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از pdf

دریافت پروژه بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از pdf

دانلود فایل pdf بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از pdf

خرید فایل بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از pdf

دانلود فایل pdf بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از pdf

دریافت کارآموزی بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از pdf

دانلود پروژه بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از pdf

خرید تحقیق بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از pdf

دانلود پروژه بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از pdf

دریافت تحقیق بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از pdf

خرید فایل بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از pdf

دانلود پروژه بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از pdf

خرید فایل بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از pdf

دانلود نمونه سوال بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از pdf

دانلود فایل بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از pdf

دانلود کارآموزی بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از word

دریافت فایل بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از word

دانلود فایل بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از word

خرید نمونه سوال بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از word

دانلود تحقیق بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از word

دانلود تحقیق بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از word

خرید فایل word بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از word

دانلود پروژه بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از word

دریافت فایل بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از word

دانلود پروژه بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از word

دانلود پروژه بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از word

دانلود فایل بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از word

دریافت فایل بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از word

دانلود پروژه بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از word

دانلود کارآموزی بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از word

دریافت تحقیق بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از free

دانلود مقاله بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از free

دانلود فایل pdf بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از free

خرید تحقیق بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از free

دانلود پروژه بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از free

دریافت کارآموزی بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از free

دانلود فایل word بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از free

دریافت مقاله بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از free

دانلود فایل بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از free

دانلود فایل بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از free

دریافت فایل pdf بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از free

خرید کارآموزی بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از free

دانلود کارآموزی بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از free

دریافت فایل word بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از free

خرید تحقیق بررسی نظریه ها و الگوهای استرس از free


مطالب تصادفی